Projekt - Trenčianská nadácia

Záujmové aktivity pre obyvateľov CSS Nová Bošáca

Grantové kolo Míľniky 2014 - Trenčianská nadácia

  Poďakovanie Trenčianskej nadácií

Prostredníctvom Trenčianskej nadácie sa nám podarilo zútulniť, spríjemniť a spestriť výber voľno časových aktivít nášho sociálneho zariadenia. Pretože človek sa stáva človekom vtedy, ak každý deň je naplnený záujmovou aktivitou, ktorá ho posilňuje a nevyčerpáva. 

Projekt bol zameraný na záujmové a voľno časové aktivity klientov zariadenia Centra sociálnych služieb – Nová Bošáca. Prostriedky poskytnuté grantom od Trenčianskej nadácie boli použité na nákup hry boccia, ktorá je vynikajúcim rehabilitačným a relaxačným športom, ďalej elektrického grilu a záhradnej hojdačky.