Trenčiansky omar,  css - sloven v slávnici - IMG_1923

Cenník

Klienti za služby v CSS – Nová Bošáca platia podľa cenníka, ktorý schválil Trenčiansky samosprávny kraj od 1.1.2024 nasledovne:

Pre časť Domov sociálnych služieb 

Výška úhrady za poskytované služby pri racionálnej strave
- 13,05 €/deň

- mesačná úhrada na 29 dní 378,45 €
- mesačná úhrada na 30 dní 391,50 €
- mesačná úhrada na 31 dní 404,55 €

Výška úhrady za poskytované služby pri inej ako rac. strave
- 13,84 €/deň

- mesačná úhrada na 29 dní 401,36 €
- mesačná úhrada na 30 dní 415,20 €
- mesačná úhrada na 31 dní 429,04 €

Výška úhrady za poskytované služby pri bezlepkovej strave
- 14,23 €/deň

- mesačná úhrada na 29 dní 412,67 €
- mesačná úhrada na 30 dní 426,90 €

- mesačná úhrada na 31 dní

441,13 €

Pre časť Špecializované zariadenie

Výška úhrady za poskytované služby pri racionálnej strave 
- 16,10 €/deň

- mesačná úhrada na 29 dní 466,90 €
- mesačná úhrada na 30 dní 483,00 €
- mesačná úhrada na 31 dní 499,10 €

Výška úhrady za poskytované služby pri inej ako rac. strave 
- 16,89 €/deň

- mesačná úhrada na 29 dní 489,81 €
- mesačná úhrada na 30 dní 506,70 €

- mesačná úhrada na 31 dní

523,59 €

Výška úhrady za poskytované služby pri bezlepkovej strave 
- 17,28 €/deň

- mesačná úhrada na 29 dní 501,12 €
- mesačná úhrada na 30 dní 518,40 €

- mesačná úhrada na 31 dní

535,68 €

Pre časť Zariadenie podporovaného bývania

Výška úhrady za poskytované služby pri racionálnej strave
- 10,70 €/deň

- mesačná úhrada na 29 dní 310,30 €
- mesačná úhrada na 30 dní 321,00 €
- mesačná úhrada na 31 dní 331,70 €

Výška úhrady za poskytované služby pri inej ako rac. strave
- 11,49 €/deň

- mesačná úhrada na 29 dní 333,21 €
- mesačná úhrada na 30 dní 344,70 €
- mesačná úhrada na 31 dní 356,19 €

Výška úhrady za poskytované služby pri bezlepkovej strave
- 11,88 €/deň

- mesačná úhrada na 29 dní 344,52 €
- mesačná úhrada na 30 dní 356,28 €
- mesačná úhrada na 31 dní 368,28 €

Výška úhrady za poskytovanie nadštandardnej služby

sprevádzanie príjmateľa mimo zariadenia na vlastnú žiadosť

- podľa skutočných nákladov v plnej výške

používanie vlastných elektrospotrebičov na izbe: TV, rádio, chladnička, varná kanvica

- za každý elektrospotrebič zvlášť 1,- €/mesiac

poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho poriadku a podobne

- podľa skutočných nákladov v plnej výške

Výška stravnej jednotky

- racionálna strava / deň 3,95 €
- iná ako racionálna strava / deň 4,74 €
- bezlepková strava / deň 5,13 €