Mikuláš 2016 - IMG_7468

Vízia a poslanie

Poslanie

Poslaním CSS Nová Bošáca je zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych služieb so zameraním na podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímateľa, udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti prijímateľa, podporovať zamestnancov v sústavnom vzdelávaní a v utváraní priateľského kolektívu. Rekonštrukciou priestorov prispieť k funkčnosti a estetizácii prostredia, ktoré bude priaznivo vplývať na pohodu všetkých, ktorí sa vňom nachádzajú.

 

Vízia

Chceme realizovať potrebné zmeny v súlade s najnovšími trendmi v oblasti poskytovania sociálnych služieb, za dodržiavania všetkých podmienok kvality, štandardov kvality, noriem, smerníc, ošetrovateľských a opatrovateľských štandardov, vrátane normy EN ISO 9001. Našou víziou je byť naďalej vyhľadávaným poskytovateľom služieb s dobrým menom v regióne a so spokojnými prijímateľmi sociálnych služieb.

Chceme poskytovať služby, ktoré rešpektujú človeka v jeho jedinečnosti, prirodzenosti a dávajú priestor prijímateľovi sociálnych služieb aj personálu mať zážitok z osobného prístupu a spolupráce.

Chceme dosiahnuť, aby sa kvalita stala trvalou a prirodzenou hodnotou a súčasťou života klientov v našom zariadení. Mať kvalitatívny rozmer medziľudských vzťahov vymedzený štyrmi kľúčovými slovami:

  1. úcta - je základom dôstojnosti človeka, zároveň určuje mieru slobody v rozhodovaní,
  2. akceptácia - rešpektovanie seba samého a druhého človeka,
  3. subsistencia - je výsledkom úcty k iným ľuďom a ich akceptácie,
  4. osamostatňovanie - podpora iného človeka pri osamostatňovaní, samostatnosti, nezávislosti a sebaurčení.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30