Poďakovanie organižačnému tímu projektu "Kto pomôže Slovensku" za pomoc pre zariadenie