Kultúrno – záujmová činnosť

Prijímateľom sociálnych služieb zabezpečujeme okrem základných fyziologických potrieb, aj pocit bezpečia, príjemnej, rodinnej atmosféry, a to hlavne prístupom zamestnancov a zmysluplným naplnením dňa. Snažíme sa aby bol  deň našich klientov naplnený záujmovou aktivitou, ktorá ich posilňuje a nevyčerpáva. Klienti sú veľmi spokojní, keď si v teplých letných dňoch môžu posedieť na terase alebo na záhradnej hojdačke. Organizujeme aktivity rôzneho druhu, ktoré pozitívne vplývajú na  celkové prežívanie a správanie človeka. Aktivity sú rôznorodé, podľa momentálneho fyzického a psychického stavu klientov a fantázie zamestnancov. Nikto nikoho do ničoho nenúti. V zariadení sme začali s rannou rozcvičkou, ktorá je pred raňajkami predcvičuje ju sociálna pracovníčka alebo hlavná sestra. Klienti pri cvičení sedia a tak sa jej zúčastňujú i klienti na vozíku. Pre mobilných klientov organizujeme rôzne výlety do okolitej prírody a po kultúrnych pamiatkach.

Pri príležitostiach ako napríklad MDŽ, Deň matiek, hodové slávnosti, Anna bál, Katarínska zábava, Október - mesiac úcty k starším a podobne organizujeme posedenie  pri živej hudbe.  Pobyt v zariadení naším klientom spríjemňujú vystúpenia detí zo základnej a materskej školy, ktoré si pre nich pripravujú program i darčeky. Pravidelnými oslavami životných jubileí, na ktorých sa zúčastňujú aj rodinný príslušníci, sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a priblížiť pocit domova. Prostredníctvom ručných prác pomáhame udržiavať a rozvíjať jemnú a hrubú motoriku klientov, ide napríklad o také činnosti ako strihanie, lepenie, výroba dekoračných predmetov a pečenie. V období fašiangov pečieme šišky a fánky, spievame piesne, zhotovujeme si masky na fašiangovú zábavu. Spoločne pripravujeme taktiež veľkonočnú a vianočnú výzdobu. Klientov zapájame aj do menších pracovných činností, ako je úprava okolia nášho zariadenia. Niektoré klientky sa venujú záhradkárskym prácam a starostlivosti o kvety. K pasívnym aktivitám patrí sledovanie televíznych programov, čítanie kníh, lúštenie krížoviek, spoločné posedenia pri káve a rozhovory, pozeranie fotografií z našich spoločných podujatí, počúvanie hudby a spoločenské hry. Duchovné vyžitie klientov sprostredkovávajú rímskokatolícky a evanjelický duchovní. Pravidelne raz za dva týždne sú v zariadení organizované sväté omše.

Podobnými aktivitami sa snažime o neustále zlepšovanie kvality života našich klientov ich stretanie sa s komunitou a rodinou.