Súhrnná správa o zákazkách za 1. polrok 2017 do 1 000,-€