Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2019 do 1000,-€ bez DPH