Suhrnna sprava za 3. stvrtrok 2020 do 1000,-€ bez DPH