Suhrnna sprava za 3. stvrtrok 2020 nad 5000,-€ bez DPH