Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2021 do 1000,-€ bez DPH