Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2021 nad 1000,-€ bez DPH