Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2021 nad 5000,-€ bez DPH