IMG_1823

Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 913 08 Nová Bošáca, IČO: 34 011 641, zastúpené: Mgr. Dana Peterková – riaditeľ, kontaktné údaje: email dana.peterkova@cssbosaca.sk, telefónne číslo 0911013378(ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so vznikom pracovnoprávneho vzťahu informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) z delením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákon o OOÚ povinná poskytovať svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je schopný plniť povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31