Prodekanka Lekárskej fakulty UK v BA Eliška Kubíková udelila ocenienie nášmu klientov

Termín: 02.1.2018, 1:16

Do Centra sociálnych služieb Nová Bošáca zavítala výnimočná žena, Slovenka roka 2013, pani doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., ktorá je prednostkou Anatomického ústavu a prodekankou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Pani prodekanka navštívila klientov CSS, obzrela si zariadenie a udelila ocenenie a bronzovú medailu klientovi CSS Nová Bošaca Vladimírovi Gavalcovi za nápady a spoluprácu s Anatomickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
"Nášho klienta zaujímajú témy z lekárskeho prostredia a pani prodekanka Eliška Kubíková neváhala a podelila sa s ním o svoje skúsenosti z lekárskej praxe, dokonca ho obdarovala svojou knihou. Pani prodekanke ďakujeme za milú návštevu"  povedala riaditeľka CSS Nová Bošáca Dana Peterková.