Jubileá v roku 2016 - IMG_3302

Životné jubileá


Jubileum je významný medzník v živote každého človeka, preto pravidelnými oslavami životných jubileí, na ktorých sa zúčastňujú aj rodinný príslušníci, sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a priblížiť pocit domova. Každý rok je výnimočný pre niekoľkých prijímateľov sociálnych služieb nášho centra a ich blízkych. Výnimočný v tom, že oslávia okrúhle narodeniny. Nie je to len číslo, okrúhlymi narodeninami sa vstupuje do ďalšej časti života, pretože každé to desaťročie je iné, svojské. Práve preto treba okrúhle narodeniny poriadne osláviť a čím je číslo vyššie, tým viac.