CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca

Druh sociálnej služby zariadenie podporovaného bývania
Forma pobytová - ročná
Kapacita 8

Sociálne služby


Zoznam čakateľov

Nie je evidovaný žiaden čakateľ.